Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:182 · Visa fulltext
Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:859
Rubrik: Lag (2020:859) om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land- för-land-rapporter på skatteområdet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-12-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:197, bet. 2020/21:SkU4, rskr. 2020/21:26
Ändring, SFS 2022:1689
Rubrik: Lag (2022:1689) om ändring i lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet
Omfattning: ändr. 2, 8 §§, rubr. närmast före 8 §; ny 9 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:6, bet. 2022/23:SkU3, rskr. 2022/23:39, direktiv 2011/16/EU