Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1185 · Visa fulltext
Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2024
Omfattning: upph.