Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1019 · Visa fulltext
Förordning (2017:1019) om en europeisk utredningsorder
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2020:70
Rubrik: Förordning (2020:70) om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 6 §§, 3 kap. 10 §, 4 kap. 2, 3, 5 §§
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2022:331
Rubrik: Förordning (2022:331) om ändring i förordningen (2017:1019) om en europeisk utredningsorder
Omfattning: ändr. 3 kap. 8 §, 4 kap. 1 §
Ikraft: 2022-06-01