Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:966 · Visa fulltext
Miljöbedömningsförordning (2017:966)
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU
Ändring, SFS 2018:1461
Rubrik: Förordning (2018:1461) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2018-08-15
Ändring, SFS 2018:1875
Rubrik: Förordning (2018:1875) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2105
Rubrik: Förordning (2018:2105) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-01-11
Ändring, SFS 2020:77
Rubrik: Förordning (2020:77) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Omfattning: ändr. 21, 24 §§
Ikraft: 2020-04-01
Ändring, SFS 2020:694
Rubrik: Förordning (2020:694) om ändring i miljöbedömningsförordningen (2017:966)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-08-01