Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:868 · Visa fulltext
Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2017-11-01
Ändring, SFS 2019:73
Rubrik: Förordning (2019:73) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2019-04-01
Ändring, SFS 2019:1125
Rubrik: Förordning (2019:1125) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 2, 32 §§
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:13
Rubrik: Förordning (2022:13) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2022-01-28
Ändring, SFS 2022:568
Rubrik: Förordning (2022:568) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelse-instruktion
Omfattning: ändr. 7 §; nya 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2022-10-01
Ändring, SFS 2022:1381
Rubrik: Förordning (2022:1381) om ändring i förordningen (2017:868) med länsstyrelseinstruktion
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2022-09-20 överg.best.