Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:584 · Visa fulltext
Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340