Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:583 · Visa fulltext
Förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2018:1874
Rubrik: Förordning (2018:1874) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:1987
Rubrik: Förordning (2018:1987) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:1121
Rubrik: Förordning (2019:1121) om ändring i förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete
Omfattning: ändr. 6, 10, 12, 14, 20 §§
Ikraft: 2020-01-01