Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:527 · Visa fulltext
Lag (2017:527) om studiestartsstöd
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Ändring, SFS 2017:581
Rubrik: Lag (2017:581) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Ändring, SFS 2017:597
Rubrik: Lag (2017:597) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Ändring, SFS 2017:775
Rubrik: Lag (2017:775) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2020:200
Rubrik: Lag (2020:200) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2020-04-07
Förarbeten: Prop. 2019/20:132, bet. 2019/20 FiU51, rskr. 2019/20:199
Ändring, SFS 2020:444
Rubrik: Lag (2020:444) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ny 22 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:167, bet. 2019/20:FiU60, rskr. 2019/20:295
Ändring, SFS 2021:476
Rubrik: Lag (2021:476) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2021-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:122, bet. 2020/21:UbU17, rskr. 2020/21:308
Ändring, SFS 2022:863
Rubrik: Lag (2022:863) om ändring i lagen (2017:527) om studiestartsstöd
Omfattning: ändr. 7, 8, 25 §§
Ikraft: 2022-06-30
Förarbeten: Prop. 2021/22:176, bet. 2021/22:AU12, rskr. 2021/22:365