Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:473 · Visa fulltext
Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2017-06-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2019:255
Rubrik: Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205