Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:473 · Visa fulltext
Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2017-06-26 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Ändring, SFS 2019:255
Rubrik: Lag (2019:255) om ändring i lagen (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
Omfattning: nya 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:48, bet. 2018/19:CU15, rskr. 2018/19:205