Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:429 · Visa fulltext
Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2017-07-01
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2017:910
Rubrik: Förordning (2017:910) om ändring i förordningen (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Omfattning: nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e §§, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2017-11-15
Ändring, SFS 2019:223
Omfattning: upph.