Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:372 · Visa fulltext
Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2017:776
Rubrik: Lag (2017:776) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:336
Ändring, SFS 2019:976
Rubrik: Lag (2019:976) om ändring i lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48