Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:218 · Visa fulltext
Elsäkerhetsförordning (2017:218)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSE
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:311
Rubrik: Förordning (2018:311) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: upph. 31 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:915
Rubrik: Förordning (2018:915) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1849
Rubrik: Förordning (2018:1849) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2097
Rubrik: Förordning (2018:2097) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 13 §§; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2019-02-01
Ändring, SFS 2021:639
Rubrik: Förordning (2021:639) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2021-07-15
Ändring, SFS 2021:700
Rubrik: Förordning (2021:700) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2022:402
Rubrik: Förordning (2022:402) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2022-05-26
Ändring, SFS 2022:1198
Rubrik: Förordning (2022:1198) om ändring i elsäkerhetsförordningen (2017:218)
Omfattning: ändr. 40 §
Ikraft: 2022-07-25