Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1318 · Visa fulltext
Förordning (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2018-02-01 överg.best.
Upphävd: 2021-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:1086
Rubrik: Förordning (2020:1086) om upphävande av förordningen (2017:1318) om bidrag till privatpersoner för installation av laddningspunkt till elfordon
Omfattning: upph.
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.