Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1254 · Visa fulltext
Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2018-01-01
Tidsbegränsad: 2028-01-01
Ändring, SFS 2020:982
Rubrik: Förordning (2020:982) om fortsatt giltighet av förordningen (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
Omfattning: forts. giltighet