Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1185 · Visa fulltext
Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:4, bet. 2017/18:FiU15, rskr. 2017/18:77
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2018:2024
Omfattning: upph.