Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1180 · Visa fulltext
Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2017-12-20
Ändring, SFS 2018:1454
Rubrik: Förordning (2018:1454) om ändring i förordningen (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
Omfattning: ändr. 8, 14 §§
Ikraft: 2018-09-01