Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2017:1114 · Visa fulltext
Förordning (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:337
Rubrik: Förordning (2019:337) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2019-07-15
Ändring, SFS 2023:471
Rubrik: Förordning (2023:471) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2024-01-01
Ändring, SFS 2023:548
Rubrik: Förordning (2023:548) om ändring i förordningen (2017:1114) med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
Omfattning: nya 7 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 b §
Ikraft: 2023-10-20