Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:989 · Visa fulltext
Förordning (2016:989) om statsbidrag till film
Departement: Kulturdepartementet
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:906
Rubrik: Förordning (2018:906) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1977
Rubrik: Förordning (2018:1977) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:81
Rubrik: Förordning (2019:81) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Omfattning: ändr. 13, 30 §§
Ikraft: 2019-04-15
Ändring, SFS 2019:1117
Rubrik: Förordning (2019:1117) om ändring i förordningen (2016:989) om statsbidrag till film
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2020-01-01