Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:937 · Visa fulltext
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1246
Rubrik: Förordning (2016:1246) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-01-02
Ändring, SFS 2016:1371
Rubrik: Förordning (2016:1371) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20, 33 §§
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2017:950
Rubrik: Förordning (2017:950) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2, 20, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1966
Rubrik: Förordning (2018:1966) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:522
Rubrik: Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2020:27
Rubrik: Förordning (2020:27) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2, 20, 33 §§; nya 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2020-03-02
Ändring, SFS 2020:469
Rubrik: Förordning (2020:469) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1, 7, 11, 30 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:591
Rubrik: Förordning (2020:591) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 37 §; nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2020-07-27 överg.best.
Ändring, SFS 2021:27
Rubrik: Förordning (2021:27) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 37 §; ny 16 b §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:101
Rubrik: Förordning (2021:101) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 5, 9, 15, 23 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:745
Rubrik: Förordning (2021:745) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20, 31 a §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1222
Rubrik: Förordning (2021:1222) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 35, 36 §§; nya 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 2022-01-10 överg.best.