Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:937 · Visa fulltext
Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1246
Rubrik: Förordning (2016:1246) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2017-01-02
Ändring, SFS 2016:1371
Rubrik: Förordning (2016:1371) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20, 33 §§
Ikraft: 2017-01-15
Ändring, SFS 2017:950
Rubrik: Förordning (2017:950) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: upph. 27 §, rubr. närmast före 27 §; ändr. 2, 20, 28, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast efter 26 §; ny rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2018:1966
Rubrik: Förordning (2018:1966) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:522
Rubrik: Förordning (2019:522) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4, 6, 9, 11, 24, 25, 26, 28, 29 §§, rubr. närmast före 6, 28 §§
Ikraft: 2019-08-01
Ändring, SFS 2020:27
Rubrik: Förordning (2020:27) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2, 20, 33 §§; nya 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2020-03-02
Ändring, SFS 2020:469
Rubrik: Förordning (2020:469) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1, 7, 11, 30 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:591
Rubrik: Förordning (2020:591) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 37 §; nya 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2020-07-27 överg.best.
Ändring, SFS 2021:27
Rubrik: Förordning (2021:27) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 37 §; ny 16 b §
Ikraft: 2021-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:101
Rubrik: Förordning (2021:101) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: upph. 10 §, rubr. närmast före 10 §; ändr. 5, 9, 15, 23 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:745
Rubrik: Förordning (2021:745) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20, 31 a §§
Ikraft: 2021-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2021:1222
Rubrik: Förordning (2021:1222) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 35, 36 §§; nya 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 2022-01-10 överg.best.
Ändring, SFS 2022:1098
Rubrik: Förordning (2022:1098) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 20, 33 §§
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2022:1403
Rubrik: Förordning (2022:1403) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1, 3, 11, 15, 28, 30 §§
Ikraft: 2022-10-05
Ändring, SFS 2022:1404
Rubrik: Förordning (2022:1404) om ändring i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Omfattning: upph. 16 a, 16 b §§, rubr. närmast före 16 a §; ändr. 1, 4, 5, 9, 11, 20, 33, 34, 37 §§; nya 1 a, 1 b §§
Ikraft: 2023-07-03 överg.best.