Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:928 · Visa fulltext
Lag (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:172, bet. 2016/17:SkU3, rskr. 2016/17:11
Ändring, SFS 2016:1234
Rubrik: Förordning (2016:1234) om ikraftträdande av lagen (2016:928) om skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
Omfattning: ikrafttr.