Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:848 · Visa fulltext
Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-11-15 överg.best.
Ändring, SFS 2018:903
Rubrik: Förordning (2018:903) om ändring i förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2018-07-01