Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:752 · Visa fulltext
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Tidsbegränsad: 2021-07-20
Ändring, SFS 2016:1242
Rubrik: Lag (2016:1242) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, rådets direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:352
Rubrik: Lag (2017:352) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16, d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h §§, 17 a, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 a, 16 c, 16 f, 16 h, 20, 21, 22 §§, p 6, 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2018:756
Rubrik: Lag (2018:756) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: nuvarande 16 f, 16 g, 16 h §§ betecknas 16 g, 16 h, 16 i §§; ändr. 16 a, 16 c, 16 d, 16 e, de nya 16 g, 16 h, 16 i, 17, 19, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 f, 16 h §§ sätts närmast före de nya 16 g, 16 i §§; nya 16 f, 16 §§, rubr. närmast före 16 j §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358
Ändring, SFS 2019:481
Rubrik: Lag (2019:481) om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; upph. 7 §; ändr. 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 g, 16 i, 19 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2019-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295