Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:752 · Visa fulltext
Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2016-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:174, bet. 2015/16:SfU16, rskr. 2015/16:303
Tidsbegränsad: 2021-07-20
Ändring, SFS 2016:1242
Rubrik: Lag (2016:1242) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:17, bet. 2016/17:SfU6, rskr 2016/17:78, rådets direktiv 2013/32/EU
Ändring, SFS 2017:352
Rubrik: Lag (2017:352) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 19 §§; nya 16 a, 16 b, 16 c, 16, d, 16 e, 16 f, 16 g, 16 h §§, 17 a, 20, 21, 22 §§, rubr. närmast före 16 a, 16 c, 16 f, 16 h, 20, 21, 22 §§, p 6, 7 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:133, bet. 2016/17:SfU19, rskr. 2016/17:239
Ändring, SFS 2018:756
Rubrik: Lag (2018:756) om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Omfattning: nuvarande 16 f, 16 g, 16 h §§ betecknas 16 g, 16 h, 16 i §§; ändr. 16 a, 16 c, 16 d, 16 e, de nya 16 g, 16 h, 16 i, 17, 19, 21 §§, rubr. närmast före nuvarande 16 f, 16 h §§ sätts närmast före de nya 16 g, 16 i §§; nya 16 f, 16 §§, rubr. närmast före 16 j §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:252, bet. 2017/18:FiU49, rskr. 2017/18:358
Ändring, SFS 2019:481
Rubrik: Lag (2019:481) om dels fortsatt giltighet av lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, dels ändring i samma lag
Omfattning: forts. giltighet; upph. 7 §; ändr. 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16 g, 16 i, 19 §§; ny 18 a §
Ikraft: 2019-07-20
Förarbeten: Prop. 2018/19:128, bet. 2018/19:SfU26, rskr. 2018/19:295