Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:749 · Visa fulltext
Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269
Upphävd: 2021-12-17
Ändring, SFS 2021:890
Omfattning: upph.