Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:709 · Visa fulltext
Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-07-15
Upphävd: 2023-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:1536
Rubrik: Förordning (2018:1536) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr 4 §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:43
Rubrik: Förordning (2020:43) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2020-03-15
Ändring, SFS 2020:468
Rubrik: Förordning (2020:468) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2023:144
Omfattning: upph.