Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:602 · Visa fulltext
Förordning (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED D
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:62
Rubrik: Förordning (2018:62) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2018-04-01
Ändring, SFS 2019:189
Rubrik: Förordning (2019:189) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 12 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2019-05-15
Ändring, SFS 2020:888
Rubrik: Förordning (2020:888) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2021-01-01
Ändring, SFS 2021:1230
Rubrik: Förordning (2021:1230) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr. 5 §; ny bil.
Ikraft: 2022-01-01
Ändring, SFS 2022:520
Rubrik: Förordning (2022:520) om ändring i förordningen (2016:602) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8 §§, bil.
Ikraft: 2022-06-03