Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:392 · Visa fulltext
Radioutrustningslag (2016:392)
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2016-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219, direktiv 2014/53/EU
Ändring, SFS 2019:185
Rubrik: Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Ändring, SFS 2021:679
Rubrik: Lag (2021:679) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 11, 13, 14 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:503
Rubrik: Lag (2022:503) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 1, 3, 15 §§
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:1133
Rubrik: Lag (2022:1133) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 11 a, 12, 16 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441