Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:39 · Visa fulltext
Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2016-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:1279
Rubrik: Förordning (2016:1279) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2016:1280
Rubrik: Förordning (2016:1280) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2017:26
Rubrik: Förordning (2017:26) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Omfattning: ändr. 6 §; ny 7 a §
Ikraft: 2017-03-09
Ändring, SFS 2017:598
Rubrik: Förordning (2017:598) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Omfattning: ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2017:925
Rubrik: Förordning (2017:925) om ändring i förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; rubr. närmast före 9 § sätts närmast före 8 §; ny 10 a §
Ikraft: 2018-01-01