Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:38 · Visa fulltext
Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IAS
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:54, bet. 2015/16:AU4, rskr. 2015/16:128