Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:36 · Visa fulltext
Förordning (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2016-03-01
Ändring, SFS 2018:894
Rubrik: Förordning (2018:894) om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Omfattning: upph. 2 §, rubr. närmast före 2 §; ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1115
Rubrik: Förordning (2019:1115) om ändring i förordningen (2016:36) om bidrag för glasögon till vissa barn och unga
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020-01-01