Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:319 · Visa fulltext
Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:63, bet. 2015/16:FöU, rskr 2015/16:165
Ändring, SFS 2017:1281
Rubrik: Lag (2017:1281) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2019:47
Rubrik: Lag (2019:47) om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk information
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130