Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:287 · Visa fulltext
Tullförordning (2016:287)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:451
Rubrik: Förordning (2017:451) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ny 5 kap. 1 a §, rubr. närmast före 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2021:406
Rubrik: Förordning (2021:406) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:696
Rubrik: Förordning (2021:696) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19, 20, 21 §§; ny 4 kap. 21 a §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2021:754
Rubrik: Förordning (2021:754) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 17, 18 §§
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:1193
Rubrik: Förordning (2022:1193) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-25