Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:188 · Visa fulltext
Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:968
Rubrik: Lag (2016:968) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 11 §
Ikraft: 2016-12-27
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19
Ändring, SFS 2016:980
Rubrik: Lag (2016:980) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20
Ändring, SFS 2017:324
Rubrik: Lag (2017:324) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216
Ändring, SFS 2018:422
Rubrik: Lag (2018:422) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:1691
Rubrik: Lag (2018:1691) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:515
Rubrik: Lag (2020:515) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-12
Förarbeten: Prop. 2019/20:159, bet. 2019/20:NU19, rskr. 2019/20:313