Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:188 · Visa fulltext
Lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 2016-09-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:968
Rubrik: Lag (2016:968) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 5 kap. 11 §
Ikraft: 2016-12-27
Förarbeten: Prop. 2016/17:9, bet. 2016/17:NU6, rskr. 2016/17:19
Ändring, SFS 2016:980
Rubrik: Lag (2016:980) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20
Ändring, SFS 2017:324
Rubrik: Lag (2017:324) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:119, bet. 2016/17:NU18, rskr. 2016/17:216
Ändring, SFS 2018:422
Rubrik: Lag (2018:422) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Ändring, SFS 2018:1691
Rubrik: Lag (2018:1691) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:515
Rubrik: Lag (2020:515) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-12
Förarbeten: Prop. 2019/20:159, bet. 2019/20:NU19, rskr. 2019/20:313
Ändring, SFS 2023:731
Rubrik: Lag (2023:731) om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:136, bet. 2023/24:CU4, rskr. 2023/24:35