Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:145 · Visa fulltext
Lag (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Departement: Utrikesdepartementet HI
Ikraft: 2016-04-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148, direktiv 2005/36/EG
Ändring, SFS 2021:329
Rubrik: Lag (2021:329) om ändring i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Omfattning: ändr. 4 §; nya 19 a, 19 b §§, rubr. närmast före 19 a §
Ikraft: 2021-06-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:96, bet. 2020/21:UbU22, rskr. 2020/21:285, direktiv 2005/36/EG