Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1316 · Visa fulltext
Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2018:344
Rubrik: Förordning (2018:344) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 3 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:2031
Rubrik: Förordning (2018:2031) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 10 §§; ny 8 a §, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:427
Rubrik: Förordning (2019:427) om ändring i förordningen (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning och EU:s förordning om referensvärden
Omfattning: ändr. 1, 10 §§
Ikraft: 2019-07-01