Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1306 · Visa fulltext
Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:707
Rubrik: Lag (2017:707) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 3 kap. 12 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:331
Rubrik: Lag (2018:331) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 7 §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:142, bet. 2017/18:FiU39, rskr. 2017/18:246
Ändring, SFS 2018:862
Rubrik: Lag (2018:862) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:2030
Rubrik: Lag (2018:2030) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 5 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 18 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53
Ändring, SFS 2019:423
Rubrik: Lag (2019:423) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237
Ändring, SFS 2019:771
Rubrik: Lag (2019:771) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:1158
Rubrik: Lag (2020:1158) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 5 kap. 2 §; nya 2 kap. 2 b §, rubr. närmast före 2 kap. 2 b §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75
Ändring, SFS 2022:507
Rubrik: Lag (2022:507) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2023:830
Rubrik: Lag (2023:830) om ändring i lagen (2016:1306) om kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 5 kap. 14 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:124, bet. 2023/24:FiU7, rskr. 2023/24:60
Ändring, SFS 2024:124
Rubrik: Lag (2024:124) om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2024-07-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:8, bet. 2023/24:FiU15, rskr. 2023/24:135