Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1201 · Visa fulltext
Förordning (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2017:1159
Rubrik: Förordning (2017:1159) om ändring i förordningen (2016:1201) med instruktion för Brottsförebyggande rådet
Omfattning: nuvarande 7, 8, 9, 10,11, 12, 13 § betecknas 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 §; rubr. närmast före 7, 9, 10, 11, 13 § sätts närmast före 8, 10, 11, 13 ,15 §; nya 7, 12 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraft: 2018-01-01