Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1162 · Visa fulltext
Upphandlingsförordning (2016:1162)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2020:565
Rubrik: Förordning (2020:565) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 13, 14 §§ betecknas 14 b, 13 §§; ändr. 2, 3, 4, 9, 10, den nya 14 b, 18 §§, rubr. närmast efter 1 §, rubr. närmast före 2, 3 §§; rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före 13 §; nya 9 a, 14, 14 a, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 13 §, rubr. närmast före 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14 b, 14 c, 14 d §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2021:1331
Rubrik: Förordning (2021:1331) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)
Omfattning: ändr. 2, 11, 14, 14 b, 14 c §§; ny 11 a §
Ikraft: 2022-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2023:543
Rubrik: Förordning (2023:543) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)
Omfattning: ändr. 1, 5, 14, 14 c §§; nya 5 a, 5 b, 12 a §§, rubr. närmast före 5 a, 12 a §§
Ikraft: 2023-10-25 överg.best.