Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1162 · Visa fulltext
Upphandlingsförordning (2016:1162)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2020:565
Rubrik: Förordning (2020:565) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 13 §; nuvarande 13, 14 §§ betecknas 14 b, 13 §§; ändr. 2, 3, 4, 9, 10, den nya 14 b, 18 §§, rubr. närmast efter 1 §, rubr. närmast före 2, 3 §§; rubr. närmast före nuvarande 14 § sätts närmast före 13 §; nya 9 a, 14, 14 a, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast efter 13 §, rubr. närmast före 6, 7, 8, 9, 10, 14, 14 b, 14 c, 14 d §§
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2021:1331
Rubrik: Förordning (2021:1331) om ändring i upphandlingsförordningen (2016:1162)
Omfattning: ändr. 2, 11, 14, 14 b, 14 c §§; ny 11 a §
Ikraft: 2022-02-01
Förarbeten: direktiv 2014/24/EU