Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1147 · Visa fulltext
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2014/23/EU
Ändring, SFS 2016:1211
Rubrik: Lag (2016:1211) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ny 3 kap. 36 §, rubr. närmast före 3 kap 36 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:349
Rubrik: Lag (2017:349) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 17 §§, 11 kap. 6 §, rubr. rubriken närmast före 3 kap. 30 §; nya 14 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 14 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/23/EU
Ändring, SFS 2017:665
Rubrik: Lag (2017:665) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:772
Rubrik: Lag (2017:772) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14, 16, 17 §§, 16 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:861
Rubrik: Lag (2018:861) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1319
Rubrik: Lag (2018:1319) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:672
Rubrik: Lag (2019:672) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 14 kap. 16 §, 15 kap 5 §; nya 8 kap. 7 a §, 15 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:972
Rubrik: Lag (2019:972) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 1 kap. 17, 20, 21 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1113
Rubrik: Lag (2021:1113) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 15 kap. 5 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31
Ändring, SFS 2022:506
Rubrik: Lag (2022:506) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:780
Rubrik: Lag (2022:780) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 16 kap. 17, 18, 21 §§; nya 11 kap. 1 a, 4 a §§, 16 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/23/EU
Ändring, SFS 2023:817
Rubrik: Lag (2023:817) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: upph. 17, 18 kap., 1 kap. 1 §, 10 kap. 14 §, 15 kap. 9, 11 §§; ny 17 kap.
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:3, bet. 2023/24:FiU12, rskr. 2023/24:61, direktiv 2014/23/EU