Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1147 · Visa fulltext
Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2014/23/EU
Ändring, SFS 2016:1211
Rubrik: Lag (2016:1211) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ny 3 kap. 36 §, rubr. närmast före 3 kap 36 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet 2016/17:TU5, rskr. 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:349
Rubrik: Lag (2017:349) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 17 §§, 11 kap. 6 §, rubr. rubriken närmast före 3 kap. 30 §; nya 14 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 14 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/23/EU
Ändring, SFS 2017:665
Rubrik: Lag (2017:665) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:772
Rubrik: Lag (2017:772) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 3 kap. 13, 14, 16, 17 §§, 16 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:861
Rubrik: Lag (2018:861) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1319
Rubrik: Lag (2018:1319) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 11 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:672
Rubrik: Lag (2019:672) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 14 kap. 16 §, 15 kap 5 §; nya 8 kap. 7 a §, 15 kap. 5 a §, rubr. närmast före 8 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:972
Rubrik: Lag (2019:972) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 1 kap. 17, 20, 21 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1113
Rubrik: Lag (2021:1113) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 15 kap. 5 §
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31
Ändring, SFS 2022:506
Rubrik: Lag (2022:506) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 3 kap. 4 §, rubr. närmast före 3 kap. 4 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:780
Rubrik: Lag (2022:780) om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner
Omfattning: ändr. 16 kap. 17, 18, 21 §§; nya 11 kap. 1 a, 4 a §§, 16 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 16 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/23/EU