Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1146 · Visa fulltext
Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2015/25/EU
Ändring, SFS 2016:1210
Rubrik: Lag (2016:1210) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ny 3 kap. 33 §, rubr. närmast före 3 kap. 33 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:348
Rubrik: Lag (2017:348) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 1 kap. 6 §, 2 kap. 2 §, 5 kap. 1, 3, 7 §§, 6 kap. 33 §, 8 kap. 13, 31 §§, 15 kap. 7 §, bil. 3, rubr. närmast före 6 kap. 9 §; nya 16 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 16 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/25/EU
Ändring, SFS 2017:771
Rubrik: Lag (2017:771) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 14, 15 §§, 20 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:860
Rubrik: Lag (2018:860) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 12 kap. 20 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1318
Rubrik: Lag (2018:1318) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2019:671
Rubrik: Lag (2019:671) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 16 kap 16 §, 17 kap. 2 §, 19 kap 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 6 a §, rubr. närmast före 10 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:971
Rubrik: Lag (2019:971) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 1 kap, 17, 23 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1111
Rubrik: Lag (2021:1111) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: upph. 19 kap.; ändr. 1 kap. 1, 4, 6, 7 §§, 2 kap. 15 §, 5 kap. 7 §, 6 kap. 5 §, 10 kap. 2, 5 §§, 13 kap. 1 §, 20 kap. 1, 2, 3, 6, 13, 14, 15 §§, 21 kap. 1, 4 §§, bil. 2, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 19 kap., 19 a kap., 1 kap. 9 a §, 5 kap. 6 a §, 20 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv (EU) 2014/25
Ändring, SFS 2022:779
Rubrik: Lag (2022:779) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 12 kap. 17 §, 19 kap. 24 §, 20 kap. 17, 18, 21 §§; nya 12 kap. 24 §, 13 kap. 1 a, 4 a §§, 20 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 20 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/25/EU
Ändring, SFS 2022:1139
Rubrik: Lag (2022:1139) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2023:816
Rubrik: Lag (2023:816) om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
Omfattning: upph. 21, 22 kap., ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 14, 15 §§, 19 kap. 1, 22 §§, 19 a kap. 1, 10 §§; ny 21 kap.
Ikraft: 2024-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:3, bet. 2023/24:FiU12, rskr. 2023/24:61, direktiv 2014/25/EU