Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1145 · Visa fulltext
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 201 6/17:FiU7, rskr. 2016/17:66, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2016:1209
Rubrik: Lag (2016:1209) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 3 kap. 28 §, rubr. närmast före 3 kap. 28 §
Förarbeten: Prop. 2016/17:28, bet. 2016/17:TU5, rskr: 2016/17:71
Ändring, SFS 2017:347
Rubrik: Lag (2017:347) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 7 §, 2 kap. 8 §, 8 kap. 13 §, 14 kap. 2 §, 16 kap. 7 §; nya 17 kap. 2, 3, 4, 5 §§, rubr. närmast före 17 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraft: 2017-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2017:664
Rubrik: Lag (2017:664) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341
Ändring, SFS 2017:770
Rubrik: Lag (2017:770) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 3 kap. 11, 12, 14, 15 §§, 20 kap. 19 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2018:859
Rubrik: Lag (2018:859) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 12 kap. 21 §, ny 1 kap. 3 a §, rubr. närmast före 1 kap. 3 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1159
Rubrik: Lag (2018:1159) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 1, 2 §§, 19 kap. 1, 3, 33 §§, 20 kap. 1, 2, 13 §§, 21 kap. 1 §, bil. 2, rubr. till 19 kap; nya 19 kap. 6 a, 6 b, 35, 36, 37, 38, 39 §§, bil. 2 a,, rubr. närmast före 19 kap. 6 a, 35, 37, 38 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2018:1317
Rubrik: Lag (2018:1317) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 13 kap. 1 §
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390
Ändring, SFS 2019:670
Rubrik: Lag (2019:670) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. rubr. närmast före 19 kap. 11, 13 §§; ändr. 17 kap. 16 §, 18 kap. 2 §, 19 kap. 9, 11, 12, 13 §§; nya 10 kap. 5 a §, rubr. närmast före 10 kap. 5 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:142, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18
Ändring, SFS 2019:970
Rubrik: Lag (2019:970) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 1 kap. 18, 22 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1110
Rubrik: Lag (2021:1110) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: upph.19 kap., bil. 2 a; ändr. 1 kap. 1, 4, 7, 8 §§, 2 kap. 2, 8 §§, 5 kap. 8 §, 10 kap. 2, 4 §§, 20 kap. 1, 2, 3, 6 , 13, 14, 15 §§, 21 kap. 1, 4 §§, bil. 2, rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nya 19 kap., 19 a kap., 1 kap. 11 a §, 5 kap. 7 a §, 20 kap. 13 a, 13 b §§
Ikraft: 2022-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:5, bet. 2021/22:FiU14, rskr. 2021/22:31, direktiv (EU) 2014/24
Ändring, SFS 2022:505
Rubrik: Lag (2022:505) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, rubr. närmast före 3 kap. 6 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:778
Rubrik: Lag (2022:778) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 12 kap. 18 §, 19 kap. 24 §, 20 kap. 17, 18, 21 §§; nya 12 kap. 25 §, 13 kap. 1 a, 3 a §§, 20 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d §§, rubr. närmast före 20 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:120, bet. 2021/22:FiU29, rskr. 2021/22:344, direktiv 2014/24/EU
Ändring, SFS 2022:902
Rubrik: Lag (2022:902) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ny 19 kap. 25 a §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:135, bet. 2021/22:FiU28, rskr. 2021/22:349
Ändring, SFS 2022:1138
Rubrik: Lag (2022:1138) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: ändr. 9 kap. 9 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441
Ändring, SFS 2023:815
Rubrik: Lag (2023:815) om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Omfattning: upph. 21, 22 kap., ändr. 1 kap. 1 §, 12 kap. 14, 16 §§, 19 kap. 1, 22 §§, 19 a kap. 1, 11 §§; ny 21 kap., direktiv 2014/24/EU
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:3, bet. 2023/24:FiU12, rskr. 2023/24:61