Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1091 · Visa fulltext
Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2015/16:RS5, bet. 2016/17:KU4, rskr. 2016/17:40
Ändring, SFS 2020:22
Rubrik: Lag (2020:22) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2020-03-01 överg.best.
Förarbeten: Framst. 2019/20:RS6, bet. 2019/20:KU7, rskr. 2019/20:144
Ändring, SFS 2022:1586
Rubrik: Lag (2022:1586) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:41, bet. 2022/23:KU8, rskr. 2022/23:24
Ändring, SFS 2023:210
Rubrik: Lag (2023:210) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 §
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167
Ändring, SFS 2023:504
Rubrik: Lag (2023:504) om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter
Omfattning: ändr. 6 kap. 3, 4 §§
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Framst. 2022/23:RS2, bet. 2022/23:KU32, rskr. 2022/23:262