Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1067 · Visa fulltext
Lag (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2017-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1222
Rubrik: Lag (2017:1222) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:1891
Rubrik: Lag (2018:1891) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16 §§; ny 10 a §
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:294, bet. 2018/19:SkU2, rskr. 2018/19:26
Ändring, SFS 2019:489
Rubrik: Lag (2019:489) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 3, 3 a §§
Ikraft: 2019-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:99, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288
Ändring, SFS 2020:568
Rubrik: Lag (2020:568) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 9, 10, 10 a, 11, 12, 13, 15, 16 §§, rubr. närmast före 10, 13 §§; nya 8 a, 10 b, 10 c, 13 a, 15 a, 15 b §§
Ikraft: 2020-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20: 340
Ändring, SFS 2021:1154
Rubrik: Lag (2021:1154) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:23, bet. 2021/22:SkU6, rskr. 2021/22:74
Ändring, SFS 2022:176
Rubrik: Lag (2022:176) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 2, 9, 10, 12 §§; ny 2 a §
Ikraft: 2023-02-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:1772
Rubrik: Lag (2022:1772) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: nya 7 a, 7 b, 15 c §§
Ikraft: 2022-12-31 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1773
Rubrik: Lag (2022:1773) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2023-02-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51
Ändring, SFS 2022:1774
Rubrik: Lag (2022:1774) om ändring i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik
Omfattning: upph. 5, 6, 7 §§, bil.; ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 7 a, 8 a, 12, 13, 15 c §§
Ikraft: 2023-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2022/23:1, bet. 2022/23:FiU1, rskr. 2022/23:51