Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:1048 · Visa fulltext
Förordning (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2017-01-01
Ändring, SFS 2021:782
Rubrik: Förordning (2021:782) om ändring i förordningen (2016:1048) med instruktion för Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Omfattning: ändr. 8, 15 §§
Ikraft: 2021-08-01