Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:977 · Visa fulltext
Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20, direktiv 2014/26/EU
Ändring, SFS 2017:242
Rubrik: Lag (2017:242) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:117, bet. 2016/17:NU15, rskr. 2016/17:199, direktiv 2014/26/EU
Ändring, SFS 2018:736
Rubrik: Lag (2018:736) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306