Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:977 · Visa fulltext
Lag (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Departement: Justitiedepartementet L3
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:181, bet. 2016/17:NU5, rskr. 2016/17:20, direktiv 2014/26/EU
Ändring, SFS 2017:242
Rubrik: Lag (2017:242) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Omfattning: ändr. 5 kap. 8 §
Ikraft: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:117, bet. 2016/17:NU15, rskr. 2016/17:199, direktiv 2014/26/EU
Ändring, SFS 2018:736
Rubrik: Lag (2018:736) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Omfattning: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2022:1714
Rubrik: Lag (2022:1714) om ändring i lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §; ny 10 kap. 2 a §
Ikraft: 2023-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:278, bet. 2022/23:NU6, rskr. 2022/23:41, direktiv (EU) 2019/790