Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:915 · Visa fulltext
Lag (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2016-11-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:186, bet. 2016/17:TU2, rskr. 2016/17:10, direktiv 2014/94/EU
Ändring, SFS 2017:941
Rubrik: Lag (2017:941) om ändring i lagen (2016:915) om krav på installationer för alternativa drivmedel
Omfattning: ändr. 7, 8, 9 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 8 a §§
Ikraft: 2017-11-18
Förarbeten: Prop. 2016/17:207, bet. 2017/18:TU2, rskr. 2017/18:13, direktiv 2014/94/EU