Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:768 · Visa fulltext
Lag (2016:768) om marin utrustning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ikraft: 2016-09-18
Förarbeten: Prop. 2015/16:158, bet. 2015/16:TU17, rskr. 2015/16:296, direktiv 2014/90/EU
Ändring, SFS 2021:680
Rubrik: Lag (2021:680) om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning
Omfattning: ändr. 11, 17, 18, 20, 21, 22 §§; ny 17 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:1136
Rubrik: Lag (2022:1136) om ändring i lagen (2016:768) om marin utrustning
Omfattning: ändr. 17 a, 19, 22, 23 §§, rubr. närmast före 19 §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441