Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:709 · Visa fulltext
Förordning (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2018:1536
Rubrik: Förordning (2018:1536) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr 4 §
Ikraft: 2018-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:43
Rubrik: Förordning (2020:43) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 12, 14 §§
Ikraft: 2020-03-15
Ändring, SFS 2020:468
Rubrik: Förordning (2020:468) om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
Omfattning: ändr. 10, 11 §§
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.