Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:534 · Visa fulltext
Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:73, bet. 2015/16:TU19, rskr. 2015/16:246, direktiv 2014/61/EU
Ändring, SFS 2022:504
Rubrik: Lag (2022:504) om ändring i lagen (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 2 kap. 1 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302