Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:392 · Visa fulltext
Radioutrustningslag (2016:392)
Departement: Finansdepartementet DIS
Ikraft: 2016-06-13 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:93, bet. 2015/16:TU15, rskr. 2015/16:219, direktiv 2014/53/EU
Ändring, SFS 2019:185
Rubrik: Lag (2019:185) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2019-05-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167
Ändring, SFS 2021:679
Rubrik: Lag (2021:679) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 11, 13, 14 §§; ny 11 a §
Ikraft: 2021-07-16
Förarbeten: Prop. 2020/21:189, bet. 2020/21:NU29, rskr. 2020/21:383
Ändring, SFS 2022:503
Rubrik: Lag (2022:503) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 1, 3, 15 §§
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2022:1133
Rubrik: Lag (2022:1133) om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)
Omfattning: ändr. 11 a, 12, 16 §§; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2022-07-25
Förarbeten: Prop. 2021/22:238, bet. 2021/22:NU26, rskr. 2021/22:441