Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2016:287 · Visa fulltext
Tullförordning (2016:287)
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:451
Rubrik: Förordning (2017:451) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ny 5 kap. 1 a §, rubr. närmast före 5 kap. 1 a §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2021:406
Rubrik: Förordning (2021:406) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:696
Rubrik: Förordning (2021:696) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 4 kap. 19, 20, 21 §§; ny 4 kap. 21 a §
Ikraft: 2021-07-16
Ändring, SFS 2021:754
Rubrik: Förordning (2021:754) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 3 §§, 4 kap. 17, 18 §§
Ikraft: 2021-08-01
Ändring, SFS 2022:1193
Rubrik: Förordning (2022:1193) om ändring i tullförordningen (2016:287)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §
Ikraft: 2022-07-25